Ακουστήριξη.

ακουστήριξη ποιοι ειμαστε

Tα τελευταία χρόνια, οι κωφοί και οι βαρήκοοι μπορούν – στην πλειονότητά τους – να μιλούν προφορικά και να επικοινωνούν με τον προφορικό λόγο και όχι με τη νοηματική γλώσσα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα παιδιά που γεννιούνται κωφά έχουν – εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα – τη δυνατότητα να βάλουν κοχλιακό εμφύτευμα, χάρη στο οποίο ακούν σε ικανοποιητικό βαθμό κι έτσι αναπτύσσουν προφορικό λόγο.

Επίσης, παιδιά με μεγάλες βαρηκοΐες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ισχυρά ακουστικά και να αναπτύξουν προφορικό λόγο με τη βοήθεια λογοθεραπείας. Εκτός από τα παιδιά, προφορικό λόγο έχουν αναπτύξει και οι ενήλικες με μεταγλωσσική κώφωση, δηλαδή όσοι έχασαν την ακοή τους μετά τα 4 τους χρόνια, οπότε και είχαν αναπτύξει τον λόγο και την ομιλία.

Εμείς στην ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ αποτελούμε μια κίνηση στήριξης αυτών των κωφών και βαρηκόων που μιλούν προφορικά και επικοινωνούν με την ομιλία ή – όπου χρειάζεται – με τη χειλεοανάγνωση και, πάντως, όχι με τη νοηματική γλώσσα. Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών και βαρηκόων με προφορικό λόγο δημιουργήσαμε, στις αρχές του 2015, το Σωματείο «ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ», με έδρα την Αθήνα.

 

ΣΚΟΠΟΣ
Το σωματείο μας έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει σαν κύριο σκοπό να βοηθήσει τα κωφά και βαρήκοα άτομα που έχουν αναπτύξει προφορικό λόγο και δεν χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δρώμενα.

 

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
1. Διάδοση του υποτιτλισμού σε δεύτερο χρόνο (closed captions),  αλλά και του υποτιτλισμού σε ζωντανό χρόνο (σύστημα speech-to-text / real time captions). Το σύστημα ηλεκτρονικής στενογραφίας (Speech-to-Τext System) μπορεί να καλύψει τις επικοινωνιακές ανάγκες κωφών ή βαρήκοων ατόμων. Στηρίζεται στην ακριβή, κατά λέξη, έγγραφη αναπαραγωγή του προφορικού λόγου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσωπικές, μικρής εμβέλειας, δραστηριότητες – όπως μια συνέντευξη για θέση εργασίας ή μια επαγγελματική συνάντηση – καθώς και σε μεγαλύτερης κλίμακας συναθροίσεις (π.χ. διασκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια).

2. Ενημέρωση του κοινού για την αναγκαιότητα των lip speaker (χειλεομιλητών) διερμηνέων-συνοδών. Ο διερμηνέας χειλεοανάγνωσης (lipspeaker) είναι ακούων επαγγελματίας που έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να διαβάζει τα χείλη του ομιλητή, αναπαράγοντας με ακρίβεια όχι μόνο τη μορφή των λέξεων αλλά και τον φυσικό ρυθμό και τον τόνο ομιλίας του. Η διερμηνεία χειλεοανάγνωσης (lipspeaking) συγκαταλέγεται στις μεθόδους επικοινωνίας μεταξύ ακουόντων και κωφών ή βαρήκοων ατόμων και εξασφαλίζει ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην ενημέρωση για κάθε πληθυσμιακή ομάδα. Οι συνοδοί αυτοί είναι επιφορτισμένοι να επαναλαμβάνουν στον κωφό και βαρήκοο με αργό και κατανοητό τρόπο τα λεγόμενα σε μια ημερίδα, δημόσια υπηρεσία κλπ, όπου δηλαδή δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του συστήματος speech-to-text.

3. Διοργάνωση μαθημάτων χειλεοανάγνωστης (lip reading), μαθήματα που χρειάζονται κυρίως σε όσους χάνουν την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα μαθήματα αυτά γίνονται από χρόνια σε χώρες του εξωτερικού και μπορούν να γίνουν και στη χώρα μας. 

4. Ενημέρωση των μελών μας σε νομικά θέματα και θέματα ΚΕΠΑ και παρεμβάσεις με στόχο τη νομική τους στήριξη. Συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των σχετικών νομοσχεδίων και ΦΕΚ που αφορούν την κώφωση και την βαριά βαρηκοΐα (αναπηρία άνω του 67%). 

5. Ενημέρωση των μελών μας σε ιατρικά θέματα που αφορούν την αποκατάσταση της πάθησής τους. Σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης ακοής με ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα και λογοθεραπεία. Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που συμβάλλει στην αποκατάσταση της ακοής των ατόμων που έχουν υποστεί σοβαρή έως και πολύ σοβαρή απώλεια ακοής και δεν μπορούν να αποκομίσουν κάποιο όφελος από τα συμβατικά ακουστικά βοηθήματα.