Νόμοι σχετικοί με την κώφωση και βαρηκοΐα

 

Διάρκεια αναπηρίας λόγω κώφωσης-βαρηκοΐας επ’ αόριστον

• Επέκταση διάρκειας αναπηρίας λόγω κώφωσης-βαρηκοΐας επ’ αόριστον.
Αναθεώρηση αποφάσεων ΚΕΠΑ μετά τις 18/11/2013 με απλή αίτηση.

> Διαβάστε εδώ για την επέκταση διάρκειας αναπηρίας λόγω κώφωσης-βαρηκοΐας επ’ αόριστον.

Πηγή προέλευσης: Δείτε εδώ

...................................................................

 

Διάρκεια αναπηρίας επ’ αόριστον

• Ένταξη (από 18/11/2013) της κώφωσης και βαρηκοΐας μαζί με άλλες 43 παθήσεις στον πίνακα των αναπηριών που έχουν διάρκεια επ’ αόριστον και άρα δεν χρειάζεται η συνεχής επανεξέταση των πασχόντων από τις επιτροπές.

> Διαβάστε εδώ για την ένταξη της κώφωσης και βαρηκοΐας στις αναπηρίες επ’ αόριστον.

Πηγή προέλευσης: Δείτε εδώ

...................................................................