Σπουδές, εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο

 

Εισαγωγή κωφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δικαιολογητικά και διαδικασία εισαγωγής κωφών στα πανεπιστήμια (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016).

> Διαβάστε εδώ για την εισαγωγή κωφών στα πανεπιστήμια.

Πηγή προέλευσης: Δείτε εδώ

...................................................................